Ludvika kommun, till startsidan

Justerat protokoll Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Nämnd

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott - Individärenden

Sammanträdesdatum

2018-04-11

Datum för tillkännagivande

2018-04-12

Sista datum för överklagande

2018-05-04

Förvaringsplats

Protokollet förvaras på vård och omsorgs förvaltningens kansli Biskopsvägen 10, Ludvika.

Dokument

Protokollet från Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott publiceras inte på grund av att det innehåller personuppgifter. Personuppgiftslagen (PUL), medger inte detta.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 24/04 08:52:17