Ludvika kommun, till startsidan

Övriga tillkännagivande

Samhällsbyggnadsnämnden

Kungörelse — underrättelse:

Granskning om ny detaljplan för Del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun

Datum för tillkännagivande

2018-02-13

Sista datum för synpunkter

Granskningen pågår från den 13 februari 2018 till och med den 6 mars 2018, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Förvaringsplats

Carlavägen 24, Ludvika

Mer information

Mer information och granskningshandlingar finns på sidan Granskning om ny detaljplan för Del av Brunnsvik 1:68 i Ludvika kommun

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 24/02 15:24:58