På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Sotning

Kommunerna ansvarar för att sotning sker.

I Sverige är det lagstadgat att kommunerna ansvarar för att sotning sker av eldstäder, rökkanaler och imkanaler från större kök enligt  Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Sotningen utförs i brandförebyggande syfte genom att avlägsna brandfarliga beläggningar och upprätthålla funktionen i anläggningen .

Låta annan utföra sotning

Sotningen är indelad i två delar: sotning (rengöring)respektive brandskyddskontroll. Kommunen får enligt kap 4 § LSO medge att en fastighetsägare låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.Vid prövning av ansökan beaktas förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, kompetenskrav för utföraren, samt de generella förutsättningarna för uppgiften. Brandskyddskontrollen kommer att skötas av det lokala sotningsdistriktet och debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-02

Kontakta oss

Sotarmästaren, telefon:0240-860 13
Öppettider: 7:00-12:00, 13:00-16:00

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 19/11 08:11:26