Du är här:

Energiväderrapport

Sol-els-indikatorn visar hur stor andel av hushållselen man kan få från solen, om man har en solcellsanläggning av standardstorlek på sitt tak.

Vindkraftsindikatorn visar hur många hushåll som skulle kunna få sin hushållsel från vindkraften i ett visst län eller nationellt.

Solvärme-indikatorn visar hur stor andel av tappvarmvattnet som man skulle kunna få från solen, om man har en solvärmeanläggning av standardstorlek på sitt tak.

EnergizAIR är ett EU-projekt som i samband med olika mediers (t ex TV, radio, tidningar och online-media) väderprognoser ska visa EnergiVäderRapporten. EnergiVäderRapporten visar olika indikatorer för förnybar energi, anpassad för svenska förhållanden.

EnergiVäderRapporten utgår ifrån ett genomsnittligt svenskt hushålls behov av varmvatten och hushållsel. Dessa energibehov kan, beroende på årstid, helt eller delvis täckas av sol- och vindenergi.