På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Del av kvarteret Orren i Ludvika centrum

Ändring genom tillägg till detaljplan 446

Planområdet ligger i Ludvika centrum vid Engelbrektsgatan, Fredsgatan och Carlavägen.

Syftet med ändringen är att ge större möjligheter att bygga bostäder, genom att ändra detaljplanen så att nuvarande bullerförordning kan tillämpas.

Planändringen är i linje med översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet har genomförts med standardförfarande.

Tidplan

juni-augusti 2018

oktober 2018

november 2018

december 2018

Granskning pågår från den 28 september till och med den 31 oktober 2018

Handlingar

Se granskningshandlingar nedan under Relaterad information. Där finns även de gällande planhandlingarna för detaljplan 446.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av 
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136, e-post
samhallsbyggnad@ludvika.se

Granskningen pågår från den 28 september till och med den 31 oktober 2018, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Detta är en granskning enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till granskningen är sakägare/fastighetsägare, myndigheter med flera som har väsentligt intresse i planfrågan. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av planen.

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 kallad GDPR:
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet. Samhällsbyggnadsnämnden blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när de tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till Ludvika kommuns hemsida.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-27

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 18/11 23:43:00