På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Del av kvarteret Orren i Ludvika centrum

Planområdet ligger i Ludvika centrum. Planen begränsas av Engelbrektsgatan, Fredsgatan, Carlavägen och Skolgatan. Fredsgatan vid kvarteret Orren ingår i planområdet. Inom kvarteret vid hörnet Carlavägen-Skolgatan finns en befintlig detaljplan för Folkets hus, som inte ingår i planen. Planområdet är cirka 1,2 hektar.

Huvudsyftet med detaljplanen är att Ludvikas behov av bostäder ska kunna tillgodoses.

Andra syften är:
• att tillgodose behovet av butikslokaler och andra lokaler som bör finnas i centrum
• att tillgodose behovet av parkeringsplatser
• att skydda kulturvärden inom planområdet
• att ge plats för en busshållplats
• att ge plats för grönska och friytor, bland annat i form av en park.

Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet har genomförts med utökat förfarande.

Tidplan

Samråd

juni-augusti 2015

Granskning

september 2016

april 2017

maj 2017

Samråd och granskning är genomfört. En kompletterande bullerberäkning har gjorts, se nedan under Relaterad information. Handlingarna har reviderats i april enligt krav från Länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen, den 24 april 2017 § 68. Detaljplanen vann laga kraft den 23 maj 2017.

Handlingar

Se nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av 
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136, e-post
samhallsbyggnad@ludvika.se

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-10

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 19/06 06:44:13