På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Mossplan

Antagande av detaljplan för del av Ludvika 6:1 med flera i Ludvika

Mossplan

Mossplan

Detaljplanen ligger vid Mossplan i Ludvika. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra planområdet för fler parkeringsplatser.

Strandskydd upphävs inom planområdet. Detaljplanen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Planen avviker inte från gällande översiktsplan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen vann laga kraft den 20 juni 2018.

Tidplan

sep-okt 2016

Granskning

september 2017

maj-juni 2018

Laga kraft

juni 2018

Handlingar

Se nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:

Planarkitekt Anas Skaef, tfn 0240-861 61

samhallsbyggnad@ludvika.se 

 

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 14/11 21:15:39