Ny detaljplan för
kvarteret Staren 1 med flera, 

nya Marnässkolan

Planområdet ligger i Marnäs vid Grågåsvägen. Hillängens förskola och ett område för en kraftledning ingår. Området är cirka 4 hektar.

Syftet med detaljplanen är att en större och bättre skola med en rymlig och utvecklande utemiljö ska kunna byggas.

Planen avviker inte från översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet har genomförts med utökat förfarande. Samråd och granskning är genomfört. 

Kommunfullmäktige antog detaljplanen, den 25 april 2016 § 69 och den vann laga kraft den 23 maj 2016.

Tidplan

Samråd

Okt - Nov 2015

Granskning

Jan 2016

April 2016

Maj 2016

Handlingar

Du kan ladda hem planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande nedan under Relaterad information.

Information och synpunkter

Upplysningar lämnas av:
planarkitekt Torkel Berg, tel. 0240-86 136
samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-10

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 28/03 08:14:42