Fördjupad översiktsplan för Klenshyttan

Planområdet ligger mellan Ludvika och Grängesberg längs väg 50. Området är cirka 65 hektar.

Huvudsyftet med denna fördjupade översiktsplan för Klenshyttan är att utreda hur man kan säkerställa kulturmiljön på bästa sätt, om vilka utbyggnadsmöjligheter som finns och om det finns en bullerproblematik i området på grund av närhet till riksväg och järnväg.Planen är tänkt att strukturera upp riktlinjer gällande dessa frågor.

En fördjupad översiktsplan är ej juridiskt bindande men är vägledande gällande frågor kring mark och vatten i aktuellt område.

Tidplan

Samråd

sep - dec 2016

Granskning

vår 2018

Antagande

höst 2018

Laga kraft

höst/vinter 2018

Handlingar

Handlingar finns nedan under Relaterad information.

Information

samhällsplanerare Daniel Svensson, telefon 0240-861 35, epost samhallsbyggnad@ludvika.se

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-21

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 07:30-12.00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/03 17:56:40