Du är här:

Krav för diplomering

Diplomeringen innebär att Ludvika har uppfyllt följande kriterier som Fairtrade City har ställt upp.

Kommunens ansvar

Kommunen ska kunna erbjuda etiskt märkta produkter inom sitt avtal. Kommunhuset ska konsumera etiskt märkta produkter samt att kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen.

En styrgrupp för arbetet

En styrgrupp som driver på arbetet ska tillsättas. Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från till exempel ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän.

Utbud i butik, restaurang och café

Kommunen måste ha ett visst utbud av etiskt märkta produkter. För Ludvikas del handlar det om minst ett utbud, totalt av minst 40 Fairtrade eller motsvarande produkter fördelat i 5 butiker, minst 4 caféer, restauranger eller hotell som serverar Fairtrade eller motsvarande kaffe.

Företag och organisationers konsumtion

Ett visst antal arbetsplatser måste konsumera etiskt märkta produkter. För Ludvikas del handlar det om minst tjugo arbetsplatser ska konsumera minst en Fairtrade eller motsvarande produkt.

Ett lokalt informationsarbete

Styrgruppen arbetar aktivt för att sprida information kring etisk konsumtion.

För att behålla statusen som Fairtrade City ska andelen etiska produkter samt medborgarnas medvetenhet om etisk konsumtion öka varje år.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-10

Kontakta oss
Telefon: 0240-863 10
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Kontaktpersoner
Lena Högberg 073-944 37 56

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 25/04 18:23:49