Du är här:

Om personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen, PuL, har till uppgift att skydda enskilda personers integritet genom att förhindra kränkande behandling av personuppgifter.

Ludvika kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot kommuninvånare, näringsidkare och andra myndigheter.

Registrering av personuppgifter

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med PuL, § 10. Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.

Rätt att begära ut information

Du som någon gång lämnat personuppgifter till kommunen eller du som vill undersöka vilka uppgifter som behandlas om dig kan begära att få veta det (26 § PuL). Som privatperson har du rätt att få veta:

  • vilka uppgifter som behandlas om dig
  • varifrån dessa uppgifter har hämtats
  • ändamålen med behandlingen
  • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut.

Denna information kan du begära ut kostnadsfritt en gång per år. För att ta del av uppgifterna krävs att du kommer in med en skriftlig förfrågan till respektive nämnd eller bolag.

Rättelse

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL).

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Ansvaret för den kommunala verksamheten har respektive nämnd och för de kommunala bolagen dess styrelser. Nämnderna och styrelserna har i sin tur utsett ett personuppgiftsombud.

Vill du veta mer

Datainspektionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information som du kan ta del av. Du kan även läsa personuppgiftslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Notisums hemsida.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-15

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 23/03 02:15:27