Du är här:

Miljöstipendium för skolklasser

Ludvika kommuns Miljöstipendium för skolklasser ska uppmuntra till fortbildning inom natur och miljöområdet. Miljöstipendiet ska delas ut till skolklasser grundskolans årskurs f-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9  i Ludvika kommun.

En gång per år delas ett premium ut på vardera 10 000 kronor för de tre kategorierna; årskurs f-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Skolklassen ska ha minst 12 elever för att hela beloppet ska betalas ut. Vid färre elever kan priset sökas gemensamt med annan klass eller reduceras.

Stipendiet delas ut för en studieresa som uppmuntrar till fortbildning inom natur och miljöområdet.

Studieresan ska genomföras under påföljande vårtermin året efter man fått stipendiet. Klassen ska sedan med lämpliga representanter redovisa studieresan på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i maj.

Ansökan senast 1 december

Miljöstipendiet får sökas av skolklasser och söks klassvis. En skriftlig ansökan ska skickas till samhällsbyggnadsnämnden under höstterminen och senast den 1 december. Motivera i er ansökan varför just er klass ska få miljöstipendiet. Det är samhällsbyggnadsnämnden  som utser mottagare av stipendiet och kan fatta beslut om reducering av stipendiet om klassen har färre elever än 12.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2012-11-02

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Göran Eriksson
0240-861 26

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/10 23:29:34