Du är här:

Kommunens organisation

I Ludvika kommun bedrivs verksamheten i sex förvaltningar med specialinriktning på olika verksamheter, samt stöd- och styrningsförvaltningen.
Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd.

Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen: Leif Pettersson (S), 0240-861 10
Kommunalråd: Lotta Wedman (MP), 0240-866 50.
Kommunalråd: Lars Handegaard (V), 0240-866 51.

Kommunens nämndsorganistaion Kultur- och fritidsnämnd Kommunstyrelsen Krisledningsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Stöd- och styrningsförvaltningen Revisorer Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltning Stöd- och styrningsförvaltningen Myndighetsnämnd miljö och bygg Samhällsbyggnadsnämnd Stöd- och styrningsförvaltning Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-12

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

e-postadressen till kommunens anställda skrivs
fornamn.efternamn@ludvika.se

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/11 00:10:11