Nämnder

Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö och kultur.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs efter uppsatta mål, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. Det är också nämndens uppgift att informera och kommunicera med allmänheten om verksamhetens tjänster.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna.

Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunens nämndsorganistaion Kultur- och fritidsnämnd Kommunstyrelsen Krisledningsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Stöd- och styrningsförvaltningen Revisorer Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsförvaltning Stöd- och styrningsförvaltningen Myndighetsnämnd miljö och bygg Samhällsbyggnadsnämnd Stöd- och styrningsförvaltning Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-14

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/12 17:51:36