Du är här:

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är kommunens organ och en resurs för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och pensionärernas riksorganisationer i kommunen
Rådet har rätt att initiera frågor i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Rådet bör ges möjlighet att avge synpunkter och yttranden så tidigt skede att rådet kan påverka ärendets handläggning.

Detta innebär att rådet kan: 

  • vara remissorgan
  • medverka vid förberedelser för upphandling som gäller äldre
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i verksamhetsplaneringen.
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2011-04-26

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 16/12 12:17:46