Du är här:

Brottsförebyggande arbete

Ludvikas brottsförebygganderåd, BRÅ  bildades 1998. Ett handlingsprogram fastställdes av kommunfullmäktige i augusti 2000 och reviderades under 2009.
Ur handlingsprogrammet: "Att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i samhället är allas ansvar och genom att bilda ett brottsförebyggande råd ökas förutsättningarna för samtliga intressenter att verka gemensamt för detta".

Gemensamma intressenter kan vara; familjer, förskola och skola, fritidsgårdar, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, företag, föreningsliv och pensionärsorganisationer.

Det krävs att man är överens om att alla har ett ansvar för att förebygga brottslighet och främja trygghet.

Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att "öka tryggheten och minska brottsligheten". De åtgärder som vidtas ska syfta till att minska individers benägenhet att begå brott och att minska antalet tillfällen och situationer som kan ge upphov till brott.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2011-04-26

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Kontaktperson BRÅ
Arne Adolfsson,  0240-866 54.

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 25/03 06:56:52