Marklov

Marklov kan krävas för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering inom en tomt.

Tillståndsgivare

Myndighetsnämnden miljö och bygg i Ludvika kommun prövar skriftliga ansökningar om marklov.

Tillståndet avser

Marklov kan krävas för att väsentligt ändra höjdläget, fälla träd och plantera skog om aktuell fastighet ligger inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser.

Så ansöker Ni

Blanketter för ansökan om marklov finns på samhällsbyggnadsförvaltningen och på sidan Blanketter & e-tjänster. Behovet av handlingar till ansökan om marklov varierar men är generellt ansökningsblankett, situationsplan och eventuellt bilder.

Kontakt och mer information

Samhällsbyggnadsförvaltningen, VErksamhetsområde miljö och bygg, Carlavägen 24, 771 82 Ludvika, telefon: 0240-86 310, fax 0240-810 26, E-post: samhallsbyggnad@ludvika.se

Avgift för marklov

Ludvika kommun tar ut avgift för beslut om marklov, enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa, och beror på olika parametrar enligt följande princip.

Avgift = G x n x OF x F (Grundbelopp x Justerings faktor x Objektsfaktor x Åtgärdsfaktor) Exempel på avgift: 35 x 1 x 5 x 11 = 1900 SEK

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 19/03 23:34:18