Du är här:

Serveringstillstånd

Från 1 januari 2014 samverkar sju Dalakommuner i tillståndsfrågor som rör servering av alkohol och försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Syftet med samarbetet är att erbjuda hög kompetens och bra service. De sju kommunerna är Borlänge, Gagnef, Säter, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Falun.

Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns i Falu kommun.

Alkohollagen

Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska. Lagen begränsar också tillgängligheten bland annat genom att endast sådana serveringsställen som uppfyller de i lagen högt ställda kraven beträffande kök och mathållning ska kunna komma ifråga för alkoholservering.

Tillståndshavaren ges ansvaret att inom vissa i lagen och tillståndet givna ramar själv få utforma sin verksamhet. Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavaren och kontrollera att reglerna följs. Servering av alkoholdrycker får alltså endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår och som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränser.

Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker behövs ett serveringstillstånd. Du behöver tillstånd oavsett om det gäller ett tillfälligt evenemang som exempelvis en festival eller om du driver en restaurang.

I Ludvika kommun är det det gemensamma handläggarkontoret i Falun som handlägger alla ansökningar om serveringstillstånd och har ansvaret för tillsyn och kontroll av att serveringen av alkohol sker under ansvarsfulla former.

Stadigvarande serveringstillstånd

Om du planerar att driva en restaurang och servera alkohol behöver du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd. För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig, det vill säga vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Tillfälligt serveringstillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd behövs om du ska servera alkohol vid enstaka tillfällen eller arrangemang.

Kontakt och mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta det gemensamma handläggarkontoret i Falun, telefon 023-830 70 eller e-post atlkontoret@falun.se.

På Falu kommuns hemsida hittar du kontaktuppgifter och de blanketter som behövs för att söka serveringstillstånd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-12

Kontakta oss

ATL-kontoret

Telefontid måndag-fredag 10.00-11.30.
Telefon: 023-830 70
ATLkontoret@falun.se

Besöksadress:
Stora torget, Stadshuset 2 tr
Postadress:
Socialtjänsten, 791 83 FALUN

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Besöksadress: Myntgatan 45
kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 20/10 21:36:01