Veronica Gustafson.

Veronica Gustafson.

Berättade om sitt liv med psykisk ohälsa

Veronica Gustafson har besökt ett frukostmöte för Ludvika/Smedjebackens nätverk om psykisk ohälsa, på vilket hon berättade om sitt liv med just psykisk ohälsa.

Ett 40-tal åhörare från Ludvika och Smedjebacken fanns på plats i Kyrkans hus i Smedjebacken vid årets andra frukostmöte. Teamet arrangerar frukostmöten, kvällsföreläsningar och anhörigcaféer i Ludvika och Smedjebacken. I nätverket finns det representerat anhörigkonsulent/samordnare och folkhälsosamordnare från respektive kommuner samt Studieförbundet Vuxenskolan och Finsam Västerbergslagen.

"Det far runt tankar"

 

Veronica Gustafson inledde föreläsningen med att berätta att hon mår dåligt just nu och att hon har många tankar som far igenom huvudet. Under tiden hon berättar kan hon avbryta sig och säga att ”Vänta en stund, nu far det runt en massa tankar i huvudet igen”.

Redan som liten mådde hon dåligt och måste till exempel tänka på varje andetag hon tog. Om hon inte tänkte på andetagen trodde hon att hon skulle sluta andas. Hon förstod tidigt att hon var ensam om att ha sådana tankar.

Under hela uppväxten kände sig Veronika annorlunda. I tonåren kände hon att hon inte passade in någonstans, hennes värld var högst privat och hon delade inte något med andra människor. Som skydd för omvärlden skrev Veronika en osynlig ”bok” för sig själv inne i huvudet. I boken skrev hon ner hur hon skulle bete sig i olika situationer med omvärlden. Den boken använder hon fortfarande.

Olika trauman

I tioårsåldern upplevde hon ett trauma som påverkat henne; pappa fick en stroke.

En andra livsupplevelse som påverkade henne starkt var föräldrarnas skilsmässa, som hon fick besked om på sin 18-årsdag. Livssituationen förvärrades. Hon fick ätstörningar, åt och drack för lite, tränade maniskt och fick svårt att sköta sin hygien. Hon blev alltmer destruktiv och skar sig med rakblad – har ärr överallt utom på ögonen. Slutligen blev hon inlagd på Säters sjukhus för psykiatrisk vård.

Den tredje traumatiska händelsen som påverkat Veronikas liv var när pappan gick bort. Det skedde dramatiskt under en fotbollsmatch.

Diagnostiserades

Efter den händelsen upplevde Veronica att hon blev en ängel. Hon fick mask i magen och skalbaggar i hjärtat, hela kroppen kändes rutten. Hon kom då till behandlingshem, där hon fick diagnoserna Paranoid schizofreni och Aspergers syndrom. Hon har dessutom gett sig själv en egen diagnos: fruktos – eftersom hon känner fruktan för många saker.

Hon är drygt 30 år och bor sedan tio år tillbaka i Säter, i egen lägenhet med boendestödet som ett stöd i vardagen. Hon lever för och med sina djur, umgås med sin pojkvän och har ett stort stöd i sin mamma.

Veronica började skriva dagbok 2004 och sammanställde sedan anteckningarna som 2012 blev boken Ängeln som inte finns men som syns. Hon har sedan 2012 föreläst i både mindre och större sammanhang och har medverkat i tv med sin historia.

Attitydambassadör

Veronika är attitydambassadör genom Hjärnkoll, som är ett Riksförbund som verkar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Bakom Riksförbundet Hjärnkoll står patient-, brukar- och anhörigorganisationerna i nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Alla organisationerna finns representerade i Riksförbundet Hjärnkolls styrelse.

Det finns över 350 engagerade och kunniga attitydambassadörer i alla åldrar som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa runt om i landet.

Åhörare
FrukostenDela

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-17

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 16/08 17:07:42