Cecilia Grefve.

Cecilia Grefve.

Bra diskussioner när regeringens samordnare besökte Ludvika

Utan pekpinnar, men med mängder av vunnen kunskap, kom regeringens samordnare tillbaka till Ludvika.

– Jag kommer inte hit i en inspektörsroll och säger att kommunen gör rätt eller fel, utan vi lyfter upp olika ämnen till diskussion, berättar Cecilia Grefve.

Hon är regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården och besökte i första omgången ett 50-tal kommuner. Därigenom har hon samlat på sig mängder av kunskap, som nu kommer samma kommuner till del.

Bra erfarenhetsutbyte

På tisdagen gjorde hon uppföljningsbesök i Ludvika. Förutom chefer och personal inom kommunens socialtjänst, fanns representanter från Region Dalarna, landstinget och Högskolan Dalarna.

Verksamhetschefen Camilla Hofström tyckte att dagen var givande.

– Det är ett bra erfarenhetsutbyte, där vi får veta vad man ser och hur man jobbar i andra kommuner.

Har behållit personal

Besöket handlade som sagt inte om pekpinnar. Däremot kunde de anställda inom Ludvika kommun sträcka på sig i några avseenden, vid jämförelser med de andra deltagande kommunerna. Ludvika visade sig vara en av få kommuner som knappt behövt använda sig av konsulter. Man har med andra ord kunnat behålla personalen i hög utsträckning.

– Vi hade också högre barntid än många, konstaterar Camilla Hofström.

Utvecklar verksamheten

Med det menas den tid som en socialsekreterare får tillbringa med barnen de utreder. Det är just sådant, påpekade Cecilia Grefve, som kan göra att socialsekreterarna stannar; att man får arbeta med det man utbildade sig till.

Cecilia Grefves arbete kommer så småningom att leda till en slutrapport. I de deltagande kommunerna har det redan lett till handlingsplaner som ska utveckla verksamheten.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 27/04 18:53:32