Skönhetspriset 2016 gick till Nicklas Andersson/Farstukvisten för bygget vid Eriksgatan i Ludvika.

Skönhetspriset 2016 gick till Nicklas Andersson/Farstukvisten för bygget vid Eriksgatan i Ludvika.

Dags att nominera till kommunens skönhetspris 2017

Ludvika kommuns skönhetspris för 2017 ska delas ut till den eller de som har gjort en insats för att försköna Ludvika kommun.

Förra året gick priset till Nicklas Andersson/Farstukvisten AB för utbyggnaden/sammanbyggnaden av hus i kvarteret Tor vid Eriksgatan i Ludvika.

Året innan, 2015, gick priset till Grängesbergs byalag för arbetet med att bevara och upprusta arbetarbostadsområdet Källfallet.

Här är kriterierna

Sönhetspriset ska delas ut till den eller de som gjort en insats för att försköna kommunen. Det kan exempelvis vara en hel miljö eller ett enskilt objekt, som byggts, restaurerats, bevarats eller förbättrats så att en trivsam och vacker miljö – i Ludvika kommun – kommer allmänheten till godo.

Objektet/platsen som avses ska ha färdigställts under de tre senaste åren.

Bosatta i kommunen får nominera

Alla som är bosatta i Ludvika kommun har rätt att komma med förslag på pristagare. Motivera förslaget kort!

Mottagare av skönhetspriset utses av Ludvika kommuns skönhetsråd och utdelas av kultur- och fritidsnämnden.

Fredag 18 mars stoppdatum

Senast fredag 18 mars 2017 ska förslag på pristagare vara Skönhetsrådet, Kultur- och fritidsförvaltningen, Ludvika kommun, 771 82 Ludvika, eller via e-post kultur.fritid@ludvika.se tillhanda.

Förslagsställarens namn och adress ska uppges.


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-09

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 24/03 01:08:23