Detta gäller för centrala hållplatser på Knutsbolinjerna

Det blir under en kortare period en liten hållplats-förändring jämfört med vad som tidigare har meddelats avseende Dalatrafiks busslinjer 42 och 43 (Knutsbolinjerna i Ludvika).

Från och med måndag 19 juni fram till och med 29 juni hänvisas resenärer som ska kliva på/av buss i Ludvika centrum till hållplatserna Kyrkskolan (Eriksgatan, mitt emot PRO-huset) och resecentrum.

Hållplatsen Sporthallen (vid McDonalds) tas i bruk för dessa linjer först 30 juni, då ytterligare ombyggnad ska vara klar i korsningen Fredsgatan/Eriksgatan.

Att linjerna därefter får en ny sträckning beror på kommande stängning av Eriksgatan på den del där nuvarande gångfartsområde finns.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-16

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 19/08 13:05:03