En minnesvärd temadag om minnessvårigheter

En temadag om demens arrangerades på Marnäsliden.

30 personer samlades på Marnäsliden en eftermiddag i februari med temat demens. Anhörigstödet i Ludvika och Smedjebacken hade tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan tagit initiativ till temadagen.Besökarna fick information om demenssjukdomar, hur utredning går till, hjälpmedel för kognitiv svikt och vart man kan vända sig i kommunerna inom demensområdet.

Deltagare från kommun och landsting presenterade sin verksamhet. Det var arbetsterapeuterna Maj Axelsson och Mona Jonsson från kommunRehab i Ludvika, som visade hjälpmedel för dementa samt berättade hur de arbetar för att stötta en dement och dess anhöriga i hemmet. Carina Holmberg, Vårdcentralen i Ludvika, och Eva Schultheiss, arbetsterapeut och demensutredare i Smedjebacken, berättade och demonstrerade hur en demensutredning går till.

Biståndshandläggare Anki Möllberg i Ludvika kommun gav information om kommunens insatser i hemtjänst och hur man ansöker om särskilt boende. Annika Svensson från Smedjebackens demesteam beskrev arbetssättet i teamet som stöttar dementa i hemmet. Verksamhetsledare Karin Lindkvist från Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar tillsammans med anhörigstödet i både Ludvika och Smedjebacken samtalsgrupper, föreläsningar och temadagar. Medlemmar från Demensföreningen i Ludvika/Smedjebacken fanns på plats och lämnade material om sin förening.

Åhörarna var engagerade och intresserade av den information som gavs. Kontakter knöts och besökarna fick med sig många tips och en hel del information under dagen. I Café Marnäsliden serverades nygjorda semlor dagen till ära.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 24/03 01:01:36