Arbetet har påbörjats med den nya lekparken i Kasttjärnsparken. Här ses kommunens grönytestrateg Marie Persson i samspråk med Jeanette Hane och Robert Jakobsson från gata- och parkavdelningen.

Arbetet har påbörjats med den nya lekparken i Kasttjärnsparken. Här ses kommunens grönytestrateg Marie Persson i samspråk med Jeanette Hane och Robert Jakobsson från gata- och parkavdelningen.

Flera nya lekparker på gång — arbetet har startat i Kasttjärnsparken

Nu har arbetet inletts med att anlägga en lekpark i Kasttjärnsparken, Ludvika.

– Det blir den 34:e lekparken i kommunen och planen är att den ska kunna öppna i juli, säger kommunens grönytestrateg Marie Persson.

Det betyder att satsningen på att utveckla nya lekparker bara fortsätter och alla nysatsningar är dessutom inkluderande, det vill säga tillgänglighetsanpassade så att alla kunna vara med och leka – oavsett eventuell funktionsvariation.

– Ja, här i Kasttjärnsparken satsar vi till exempel på en studsmatta i marknivå som det är fullt möjligt att vara på med rullstol, säger Marie Persson.

Dagvatten leds till tjärnen

Lekparken i Kasttjärn ska förstås vara öppen för allmänheten, men den blir även ett bra komplement till utegården för ”grannen” – förskolan Freden.

I samband med lekparksbygget görs det en dräneringssatsning, så att dagvatten leds ner till Kasttjärn via rör i marken under en cykelbana för att sedan sista stycket ner mot tjärnen kunna porla fram i ett öppet dagvattendike.

Det finns också en tanke om att etablera en allmän toalett i Kasttjärnsparken, men i det fallet finns ännu inget beslut.

I den nya lekparken kommer det utöver nämnda studsmatta även att finnas bland annat rutschkana, klätterställningar, lekhus och hängmatta.

Även i Nyhammar, Jägarnäs och på Golan

Men det är inte bara i Kasttjärnsparken som det byggs ny lekpark. Överlag gör kommunen sedan några år tillbaka en långsiktig storsatsning på att rusta gamla lekplatser till moderna anläggningar, i vissa fall helt nya sådana.

För närvarande är det aktuellt med färdigställande av lekparker på torget i Nyhammar och vid Herråkersvägen i Jägarnäs.

– Sedan ska vi höst komma i gång med en ny lekpark på Hyttriset i Nyhammar och en utveckling av den som finns vid Skovelvägen på Golan. I de fallen har vi haft dialog med barn och pedagoger, precis som vi har haft kontakt med förskolan Freden om lekparken i Kasttjärnsparken, säger Marie Persson.

Årets kommuntjänsteman – som slutar

Full fart alltså, något som säkert bidrog till att Marie Persson i helgen utsågs till årets kommuntjänsteman under Företagsgalan i Ludvika Folkets hus.

– Det är jag förstås väldigt hedrad och tacksam för. Men jag måste också tacka alla som jag arbetar med. Jag ser inte det här som ett pris som bara jag får, utan som något vi alla får tillsammans.

I sammanhanget kan det avslöjas att Marie Persson bara har ett par månader kvar att jobba i Ludvika, för efter åtta år här ska familjen flytta till Skåne – där Marie Persson har sitt ursprung.

– Så är det. Men vi har trivts väldigt bra här och jag har älskat mitt jobb. Kanske vi kommer tillbaka hit någon gång.

Illustration över hur den nya lekparken i Kasttjärn kan te sig.

Illustration över hur den nya lekparken i Kasttjärn kan te sig.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 28/06 12:42:27