Ann S Pilgren föreläser.

Fritidslyftet är i gång

Kommunen genomför detta läsår en satsning på fortbildning av personalen på skolornas fritidshem.
Fritidslyftet är namnet och under torsdagsförmiddagen är merparten av de anställda på kommunens olika fritids samlade till en föreläsning.

Det är i Ludvika Folkets hus som Ann S Pilgren finns på plats för att ge sin syn på fritidshemmens uppdrag, inte minst utifrån den senaste av hennes böcker i ämnet: ”Fritidshemmens mål och resultat”. Boken ger en vägledning till hur fritidshemmets personal och ledning kan ta sig an sitt lärande uppdrag.

50-tal anställda som är med

Totalt finns det ett 50-tal personer anställda på fritidshemmen runtom i Ludvika kommun.

– Alla som jobbar på fritids, alltså både de som har utbildning för sitt jobb och de som inte har det, är med på Fritidslyftet. Efteråt kommer alla att få intyg på att man har genomgått den här utbildningen, säger Annicke Andersson som är rektor på Parskolan i Grängesberg och tillsammans med rektorskollegorna Åsa Strömberg, Eva Valtonen och Sara Pernolf har stått för planeringen.

Inspireras av Täby

Fritidslyftet är väl beprövat på andra håll i landet och Ludvika kommun har främst inspirerats av hur man har arbetat med konceptet i Täby kommun, allt för att stärka personalen i sin yrkesroll.

Under året kommer fyra storföreläsningar att genomföras ingående i det som kallas Stora Fritidslyftet och som då riktar sig till all personal på fritidshemmen.

Månatliga träffar

Men för de som är outbildade finns även Lilla Fritridslyftet, med månatliga träffar där läst utbildningslitteratur ska diskuteras.

Totalt finns sju processledare utsedda i form av fritidspedagoger som då har ansvar för skolor inom olika rektorsområden.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-21

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 15/12 14:47:52