På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Fullmäktige beslutade om oförändrad kommunalskatt

Det nyvalda kommunfullmäktige höll på måndagen sitt första ”riktiga” sammanträde för mandatperioden, efter mjukstart häromveckan med val till presidium och valberedning. Denna gång fattades bland annat beslut om att skattesatsen ska hållas oförändrad.

Dagens möte inleddes med punkten Aktuellt i kommunen, där elever och lärare från Parkskolan i Grängesberg svarade för informationen.

De berättade om en veckas lyckat skolutbyte med besök till kommunens vänort Imatra i Finland, vars elever och personal kommer på returresa hit inom kort.

Skattesats med mera

Ur ärendelistan som följde därefter kan följande nämnas:

  • Det blir oförändrad kommunal skattesats. 22,07 kronor är därmed vad som gäller även 2019.
  • I delårsrapporten för januari-augusti presenterades bland annat en förbättring av elevernas betyg i såväl grundskolans årskurs 9 som på gymnasiet, medan det på minussidan framgick att prognosen för kommunens helårsresultat pekar mot just minus – 9,5 miljoner kronor.
  • Beslut togs om att bevilja utökad borgen för Ludvika Kommunfastigheter AB (LKFAB). Det handlar om 65 miljoner kronor i etapp 1 av fastighetsöverföring från Ludvika kommun till LKFAB samt ytterligare 75 miljoner för att täcka utökat lånebehov avseende investeringarna i Solviksskolan (nya Marnässkolan), förskola och LSS-boende.
  • Ny detaljplan för Ludvika 6:1 (Väsmanstrand) antogs. Planen syftar bland annat till att möjliggöra bostäder och aktivitetspark i det aktuella området.
  • Beslut togs om att kommunen ska behålla driften av Håksbergs skola under hela detta läsår 2018/2019.
  • Fullmäktige beviljade samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag på 1 miljon kronor i investeringsbudgeten, avsett för renovering av utsmyckningen (dammen) i rondellen intill brandstationen i Ludvika.
  • Svar gavs på tre motioner: Nej till SD om att i vissa zoner införa förbud mot tiggeri, ja till M avseende att slopa suppleanter i kommunens bolagsstyrelser (majoriteten SD-ledamöter reserverade sig) samt att förslaget ansågs besvarat gällande V:s motion ”Effektivare nyttjande av kommunägda lokaler” (här reserverade sig V, C, SD och K).
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-29

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 22/01 03:06:35