Ritning över korsningen Vasagatan/Bergslagsgatan.

Fyra detaljplaner för Genomfart Ludvika är nu ute på granskning

Nu finns fyra av kommunens detaljplaner för Genomfart Ludvika ute på granskning.

De aktuella detaljplanerna är ”Gamla Bangatan”, ”Korsning Vasagatan – Bergslagsgatan”, ”GC-väg Valhallarakan” och ”Valhallarakan”.

Granskningstiden är mellan den 27 februari och 27 mars.

Planhandlingarna finns tillgängliga på hemsidan och är fysiskt utställda på Ludvika bibliotek och på plan 5, Ludvika Folkets hus.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-02

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 24/03 01:10:23