På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Bilar på Kajvägsbron

Här har trafiken just börjat rulla över Kajvägsbron under invigningen i torsdags.

Här är de rätta svaren från tipspromenaden under broinvigningen

I samband med invigningen av Kajvägsbron i Ludvika förra veckan anordnades det en tipspromenad.

De fyra vinnarna är redan meddelade. De hade samtliga åtta rätt och var också nära på utslagsfrågan.

Frågorna med rätt svar i fet stil:

1. Vilket år blev den förra och nu rivna Kajvägsbron färdigställd?
a) 1890
b) 1905
c) 1920
 
2. Vad har denna byggnad använts till?
a) Förvaring av olja och verktyg
b) Bostad för järnvägspersonal
c) Vattenmagasin för järnvägen
 
3. Vilken rödlistad fjäril lever i bangårdsområdet nedanför bron?
I slänten ned mot järnvägen har det gjorts markåtgärder för att främja levnadsmiljöer för denna fjäril och andra insekter.
a) Silvergråvecklare
b) Tosteblåvinge
c) Grå flickfjäril
 
4. Som vilken typ av park är Roths äng ursprungligen utformad?
Parken ligger strax nedanför Kajvägsbron.
a) Fransk park
b) Nederländsk park
c) Engelsk park
 
5. Hur många brokonstruktioner finns det i Ludvika tätort?
Inklusive Kajvägsbron samt övriga järnvägsbroar, vägbroar och gång- och cykelbroar.
a) 25 st
b) 18 st
c) 13 st
 
6. Vad kallas järnvägsstråket som passerar under Kajvägsbron?
Stråket sträcker sig mellan Gävle i nordöst och Kil samt Frövi i söder.
a) Västra stambanan
b) Bergslagspendeln
c) Bergslagsbanan
 
7. Vad kallas de stålkistor som är fyllda med sten som är placerade för att stödja upp brons slänter?
a) Finsk bur
b) Gabion
c) Stenkista
 
8. Vilken typ av björk har planterats i slänten mot kyrkogården?
a) Vårtbjörk
b) Ornäsbjörk
c) Glasbjörk
 
Utslagsfråga (Hur lång är Ludvika kommuns gräns i kilometer?): 244 kmDela

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-17

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 15/11 06:59:29