Händer

Har du plats för en till?

Kommunen önskar få till fler familjehem för barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar.

- Ja, vi har alltid ett behov av fler familjehem men just nu är behovet lite större än vanligt. Det kan nog till stor del bero på att vi inte utåt har uppmärksammat det här så mycket på senare tid, säger familjehemssekreterare Jessica Kalles.

Ett familjehem är en helt vanlig familj med starkt engagemang och intresse för barn och ungdomar. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte av avgörande betydelse och inte heller om man bor i hus eller lägenhet.
Det viktiga är att familjen är stabil och trygg och känner att det finns känslomässigt utrymme och engagemang för ytterligare en familjemedlem.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke i enlighet med socialtjänstlagen. Men det händer också att omständigheterna är sådana att barnet eller ungdomen måste omhändertas mot föräldrarnas vilja, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Behövs även kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Nämnas kan att det även finns ett behov av fler kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Som kontaktperson eller kontaktfamilj är din/er främsta uppgift att vara ett extra vuxenstöd för en ungdom eller ett barn, en person eller familj att göra saker tillsammans med regelbundet.

Det kan handla om allt från att gå och fika eller bowla till att ta emot ett barn i sitt hem en eller ett par gånger i månaden.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-20

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 23/04 22:51:34