Informativt på temadag om psykisk ohälsa

Anhörigstödet i Ludvika och Smedjebacken anordnade en temadag om psykisk ohälsa tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan

Drygt ett tiotal verksamheter och intresseföreningar presenterade sin verksamhet och svarade på publikens frågor. Socialpsykiatrin i Smedjebacken har flera verksamheter där personer med olika grader av psykisk funktionsnedsättning kan delta, bland annat Hundbackens hunddagis, som tar emot 6 hundar för tillfället.

Anhörigstödet i Ludvika och Smedjebacken samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan med samtalsgrupper, föreläsningar och caféträffar. Kommunens biståndshandläggare kan bevilja beslut om olika insatser inom socialpsykiatrin som tex dagverksamhet eller boendestöd med mera. KommunRehab, dvs arbetsterapeut och sjukgymnast gav exempel på olika tidshjälpmedel och andra hjälpmedel som förenklar vardagen för en person med psykisk ohälsa.

Intresseföreningarna Attention och Organiserade Aspergare informerade om vad de kan erbjuda. Attention har en hel del utbildningar som vänder sig till både personer med egen diagnos samt deras anhöriga. Organiserade Aspergare är en lite förening som har regelbundna träffar, bland annat i Ludvika, för personer med Asperger syndrom.

Överförmyndare i samverkan från Borlänge rätade ut flera frågetecken kring god man och förvaltare. Ludvika, Smedjebacken, Säter, Borlänge, Falun och Gagnef har ett gemensamt nätverk. Detsamma gällde även personligt ombud, som vägleder och stöttar personer till självständighet när det gäller att sköta sin ekonomi och samhällskontakter.

Vuxenpsykiatrin i Ludvika/Smedjebacken kunde berätta vilka vägar man kan gå för att få stöd i sin psykiska ohälsa. I första hand tar man kontakt med sin Vårdcentral, som sedan remitterar personen vidare om behov finns. Man kan bland annat få stöd av kurator, läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut.

Alla deltagare och besökare var nöjda med arrangemanget och enades om att det är viktigt att information av det här slaget når ut till allmänheten. Om varje besökare delar med sig av informationen till minst fem personer, så får flera hundra personer kännedom om vart man kan vända sig och på vilket sätt man kan ha möjlighet att få stöd.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 28/06 12:42:09