Susanna Kuusela, Rose-Marie Hellman och Angelica Larsson från Stallbacken berättade om de samlingstavlor som inspirerar barnen.

Susanna Kuusela, Rose-Marie Hellman och Angelica Larsson från Stallbacken berättade om de samlingstavlor som inspirerar barnen.

Inspirerande kväll för förskolepersonal

En helg med Doddo kan ge oanade konsekvenser. Det vet personalen på Nyhammars förskola.

Personalen hade naturligtvis förhoppningar, men ger ändå intrycket av att ha blivit åtminstone en smula överraskade över hur bra det blev.

Linnea Klebark och hennes kollegor berättar att barnen i tur och ordning får ta med en liten blå, hjärtformad figur hem. Figuren är en av karaktärerna i Babblarna och heter Doddo.

Under helgen får Doddo följa med på alla möjliga aktiviteter.

– Någon kanske tar med honom och handlar, någon annan gungar med honom.

Berättar för kompisarna

Aktiviteterna dokumenteras med kamera och vid ett senare tillfälle får barnet ställa sig inför sina kompisar och berätta om helgen med Doddo.

– De är så duktiga på att respektera och lyssna på den som pratar, berättar Linnea Klebark.

Bilderna från helgen sätts sedan på kartonger. Varje barn har därmed en personlig kloss som de sedan kan bygga med.

Framgångsrikt grepp

Greppet, som personalen började med före jul, har visat sig vara framgångsrikt och kommer med största sannolikhet att få en fortsättning.

Exemplet från Nyhammar var ett av väldigt många när förskoleverksamheten inom Ludvika kommun hade inspirationsdag på tisdagen. Flera hundra pedagoger samlades i Folkets hus för att äta gott och dela med sig av sina idéer.

Ska känna stolthet

Det här var andra gången en inspirationsdag av det här slaget genomfördes, berättar verksamhetschefen för förskolan, Barbro Forsberg Nystedt.

– Syftet är att personalen ska mötas, känna stolthet och styrka tillsammans, inspirera och låta sig influeras av varandra.

Lockar till skratt och sång

Susanna Kuusela, Rose-Marie Hellman och Angelica Larsson från Stallbackens förskola visade sin stora samlingstavla. Den byter innehåll när årstiderna växlar, men lockar alltid till prat, skratt och sång.

Till tavlan hör också djur i form av handdockor. Barnen på avdelningen är 1-2 år och lär sig snabbt att förknippa figurerna med olika visor. Genom att dessutom prata om var olika saker befinner sig på tavlan tränar de prepositioner. De som inte kan prata än, pekar.

Tårarna rann

Kvällen avslutades med en föreläsning om flerspråkighet och möten mellan människor av Susanna Anderstaf, universitetsadjunkt i pedagogik vid Jönköpings universitet. Susanna relaterade i sin föreläsning till vardagen i förskolan, ibland på ett sätt som gjorde att åhörarna skrattade så att tårarna rann.

Det handlade om hur personalen påverkar varandra och barnen genom sitt sätt att vara och hur de möter barnen, deras vårdnadshavare och inte minst varandra i arbetslagen.

– Susanna gav oss ett budskap att reflektera över i vår vardag, sammanfattade verksamhetschefen Barbro Forsberg Nystedt.

Emma Klebark och Linnea Klebark på Nyhammars förskola visade de "klossar" som en helg med Doddo ger upphov till.

Emma Klebark och Linnea Klebark på Nyhammars förskola visade de "klossar" som en helg med Doddo ger upphov till.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 27/04 18:46:35