Broras.

Kajbron — information till följd av raset

Ett större ras inträffade strax efter klockan 14 under torsdagen avseende den under bygge varande nya Kajbron i Ludvika.

Byggherren Trafikverket meddelar att det var en formställning som rasade. Den hade byggts för att gjuta en vägbro över järnvägen och gjutning med betong pågick i samband med att olyckan inträffade.

Stor räddningsinsats

En stor räddningsinsats genomfördes och 16 skadade personer, arbetande på byggarbetsplatsen, togs om hand. Av dem bedömde räddningsledningen initialt att tre hade allvarliga skador, en var lindrigt skadad och tolv hade fått blessyrer av olika slag.

Senare lämnade landstinget uppgift om att sex personer då hade fått sina skador bedömda som allvarliga, men inte livshotande. 

Så vitt det gick att bedöma fanns ingen person kvar i rasmassorna och räddningsarbetet kunde avslutas under seneftermiddagen.

Kyrkan öppnades

Kommunen kallade in delar av Posomgruppen och Ludvika Ulrika kyrka öppnades och bemannades med präster och diakoner, för att ta emot människor som kunde ha behov av samtal och stöd. Något som många tog till sig.

Kyrkan hölls fortsatt öppen under kvällen och det erbjöds också möjlighet att ringa jourhavande präst i Ludvika församling.

Tågtrafik stoppad

Tågtrafiken genom Ludvika är stoppad, vilket orsakar störningar på sträckorna Hallsberg/Örebro–Borlänge/Gävle och Hallsberg/Örebro–Fagersta/Västerås.

Det finns i nuläget ingen prognos för när tågtrafiken kan öppna igen.

Tills vidare gäller ersättningsbussar för SJ-tågen, medan Tågab för närvarande har sin trafik till och från Ludvika inställd.

Projekt Kajbron

Avseende projekt Kajbron är det så att den gamla bron vid en besiktning år 2012 bedömdes behöva bli utbytt inom 4-5 år.

Kommunen beställde därför en ny bro av Trafikverket, som är byggherre och ansvarar för genomförandet av projektet.

Efter upphandling fick Skanska uppdraget att vara byggentreprenör. Byggarbetet inleddes i början av 2017 och planen var att bron skulle stå klar i höst.

Till följd av raset får nu ett planeringsarbete inledas för hur byggarbetet ska gå vidare. 

Broras.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-17

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 26/09 05:38:03