Här är den grupp förstelärare som samlades på Gammelgården vid höstens första tillfälle.

Här är den grupp förstelärare som samlades på Gammelgården vid höstens första tillfälle.

Kommunens förstelärare träffas för att lära av varandra

Under hösten kommer kommunens grundskolors förstelärare att träffas vid ett antal tillfällen för att diskutera utveckling och försteläraruppdraget generellt. I går var det dags för det första tillfället.

På Gammelgården i Ludvika fick deltagarna lyssna på presentationer om bland annat ledarskap i klassrummet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Tanken är att man inom nätverket ska dela med sig av och diskutera sina egna erfarenheter av det vardagliga arbetet i skolorna.

27 förstelärare

Det finns 27 förstelärare inom social- och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen har som ett led i sitt utvecklingsarbete identifierat fem områden som förstelärarna ska verka inom. De är nyanländas lärande, pedagogiskt IT-arbete, ledarskap i klassrummet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ämnesfördjupning.

Sprider kunskap

Förstelärarnas uppdrag ser lite olika ut beroende på vad de har för fokusområde och var de arbetar. Gemensamt för alla förstelärare är dock att de ska jobba med att sprida sina kunskaper till kollegor genom ”kollegialt lärande”, samt även att undervisningen i Ludvika kommun ska bli så bra som möjligt för våra elever.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 18/11 03:21:14