Buss

Kommunstyrelsen fattade beslut angående problematik med skolskjutsar

På kommunstyrelsens sammanträde under tisdagen fattades det bland annat beslut om att starta överläggningar med Dalatrafik om kompensation för brister avseende skolskjutsar.

Kommunen har ett samarbetsavtal angående kollektivtrafiken med landstinget, Region Dalarna och övriga dalakommuner.

Sambus AB tillhandahåller skolskjutsarna och kommunen som beställare har vid ett antal tillfällen sedan skolstarten hösten 2016 påtalat brister i kvalitet och leverans. Utifrån att problemen, trots det, har fortsatt blir det nu så att:

  • Stöd- och styrningsförvaltningen får i uppdrag att i överläggningar med Dalatrafik förhandla om kompensation för kommunens merkostnader.
  • Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna ett avtal avseende överenskommelse om kompensation.

Beslutet i kommunstyrelsen var enhälligt angående de nämnda åtgärderna.

 

Stöttar Bergslagspendeln ekonomiskt

Ett annat beslut som kommunstyrelsen tog var att med fyra miljoner kronor ställa upp som medfinansiär avseende en satsning på att förbättra tågsträckan Bergslagspendeln (Ludvika-Stockholm).

Fokus ligger på att bygga ett mötesspår vid Ramnäs-Brattheden i Surahammars kommun och satsningen bygger på att kommuner längs Bergslagspendeln lägger vardera fyra miljoner kronor, alltså i likhet med vad Ludvika kommun nu gör.

Övriga kommuner som är tänkta att göra detta via Bergslagspendelns intressegrupp är Smedjebacken, Surahammar, Hallstahammar och Västerås.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 27/04 18:53:11