Kväll för anhöriga

På onsdagskvällen anordnades en cafékväll för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Ett femtontal anhöriga besökte restaurang Viljan i Ludvika för att samtala med personal från Öppenvårdspsykiatrin i Ludvika/Smedjebacken. Anhörigstödet i Ludvika och Smedjebacken arrangerar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan cafékvällar och anhörigträffar med temat psykisk ohälsa flera gånger per år. Denna gång hade man vänt sig specifikt till anhöriga med närstående som har psykiska sjukdomar.

Hur går det till?

Biträdande enhetschefen Carina Lind-Johansson och arbetsterapeut Taru Hintikka beskrev vuxenpsykiatrins arbetssätt och vad som krävs för att få remiss till mottagningen. De svarade på frågor från åhörarna/anhöriga, som har närstående med psykisk sjukdom.

Diskussionerna var stundvis livliga, det framkom olika synpunkter på hur ett anhörigvänligt arbetssätt bör vara på en psykiatrisk mottagning. Lind-Johansson och Hintikka förklarade hur arbetsgången är på öppenvårdspsykiatrin och beskrev ansvarsförhållandet mellan vårdcentralen och primärvårdens psykiatri. I första hand tar man kontakt med sin vårdcentral när man mår psykiskt dåligt. Vårdcentralen skriver sedan remiss till vuxenpsykiatrin om patienten har sådan diagnos som inte en läkare på vårdcentralen kan behandla. Det är samma rutin som vid medicinska och ortopediska åkommor. Har man t ex en utsliten höft eller har brutit ett ben, remitteras man till Falun för operation.

Samverkan

Kommun och Landsting ska samarbeta för brukarens bästa. Det sker genom gemensamma planeringsmöten, där den sjuke bestämmer vilka personer eller verksamheter som ska bjudas in till samverkan. Exempel på deltagare på en sådan träff kan vara läkare/sjuksköterska från psykiatrin tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunens biståndshandläggare

Samtalscirkel

Anhörigstödet i Ludvika och Smedjebacken samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och arrangerar samtalsgrupper för anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Man kan få tips från andra i samma situation och dela med sig av sina egna erfarenheter eller bara känna sig delaktig i en gemenskap med andra som förstår. Är man som anhörig intresserad att delta i en anhörigcirkel, kan man kontakta Studieförbundet Vuxenskolan eller anhörigstödet i sin kommun för ytterligare information.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-09

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 24/03 01:09:02