Laboområdet

"Laboområdet" är nu ute på extra granskning

Planförslaget för området mellan Knutsbotjärn och bostadsområdet Knutsbo i Ludvika har nu gått ut på en andra granskning.

Planens syfte är bland annat att ge byggrätter som möjliggör hus för permanentboende med tillhörande komplementbyggnader.

Den extra granskningen pågår mellan den 5 och 31 januari.

Läs mer om planen nedan.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/03 11:45:33