På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lärarförbundets ranking: ”Intressant att titta närmare på utvecklingsområden”

Elev plugggar matematik

Lärarförbundet har släppt sin årliga ranking Bästa skolkommun. I den placerar sig Ludvika kommun på en 281:a plats av 290 kommuner, med bara Borlänge efter sig av dalakommunerna.

Undersökningen baseras på 13 olika kategorier, bland annat på elevresultat som är från läsåret 2016/17.

– Vi är alltid intresserade av att ta del och lära av resultatet från olika undersökningar. Därför känns det extra intressant att titta närmare på vad det är för utvecklingsområden som framkommer i Lärarförbundets ranking av Sveriges skolkommuner. Vi kommer därför att studera resultatet närmare och dra lärdomar av vad vi kan förbättra, säger Jonas Fors som är Ludvika kommuns verksamhetschef för skolan.

Han fortsätter:

– Det vi direkt kan konstatera är att underlaget för rankingen är baserat på äldre siffror än de vi själva använt i vårt senaste analysarbete. I synnerhet gäller det värdena som rör elevernas skolresultat. Till exempel är siffrorna för meritvärdet i årskurs 9 och gymnasiebehörigheten baserat på läsåret 2016/17.

"Engagerat utvecklingsarbete"

Jonas Fors konstaterar att det inom organisationen finns full medvetenhet om tidigare låga resultat under några år och delvis utifrån det pågår det också ett långsiktigt arbete med att förbättra resultaten.

– Rektorer, lärare och övrig personal inom grundskola, särskola och fritidshem liksom förskolechefer och personal inom förskolan bedriver ett engagerat utvecklingsarbete. Det var därför mycket glädjande att vi redan i juni 2018 kunde konstatera en påtaglig förbättring i meritvärdet och gymnasiebehörigheten för årskurs 9, men även när det gäller andelen elever i årskurs 6 som når alla kunskapskraven. Dessa värden kommer dock inte med i Lärarförbundets ranking förrän till hösten 2019.

Arbete och studier samtidigt

Även gällande lärarbehörigheten upplever Jonas Fors att det går åt rätt håll.

– Men detta arbete behöver fortsätta länge till. Satsningar som vi kan nämna är att vi erbjuder upp till fyra personer varje år att läsa ”arbetsintegrerad lärarutbildning” i samarbete med Högskolan Dalarna.

Enkelt förklarat innebär det att man kan arbeta och studera samtidigt. Upplägget innebär att man som student kan skaffa sig en lärarutbildning utan att behöva finansiera den med studielån.

– Vi har i flera år erbjudit befintlig personal inom förskola och skola att studera till speciallärare eller specialpedagog med stöd från arbetsgivaren och vi har flera exempel på obehöriga lärare som erbjuds möjlighet till stöd till kompletterande studier för att få lärarlegitimation.

Jonas Fors avslutar:

– Både förskola och skola har ett bra nätverk med mentorer för nyutexaminerad personal och ett stort engagemang för att ta emot lärarkandidater under deras utbildning.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-08

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 22/01 02:48:11