På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Ludvika kommun vidtar rättsliga åtgärder mot NCC

Kommunstyrelsen har i dag gett kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson i uppdrag att via Ludvika kommuns ombud vidta rättsliga åtgärder mot NCC Sverige AB.

Ärendet gäller den vattenledning som NCC har ingått avtal med Ludvika kommun om att anlägga. Avtalet skrevs den 26 juni 2012 i form av en utförandeentreprenad.

NCC hävde entreprenadkontraktet den 13 april 2017. Ludvika kommun hävdar att hävningen är avtalsstridig.

Sedan dess har Ludvika kommuns representanter försökt nå överenskommelser med NCC. Parterna har dock inte lyckats komma överens. Därför ger kommunstyrelsen nu Leif Pettersson uppdraget att vidta rättsliga åtgärder mot NCC.

Bakgrund

Vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg ska fungera som reservvattenledning för Grängesbergs samhälle och förse Spendrups bryggeri med vatten.

Arbetena inleddes i september 2012. De skulle ha varit färdigställda under senhösten 2013. Vattenledningen skulle ha tagits i drift den 1 januari 2014.

NCC utförde provtryckningar under vintern 2013-2014. Dessa visade att ledningen inte var tät. Vid slutbesiktningen 2014 konstaterades en stor mängd utförandefel.

Våren 2016 började NCC på eget initiativ felavhjälpande, genom att lägga en ny ledning i samma material. I slutet av 2016 upptäckte NCC återigen läckage. Vid årsskiftet avbröt NCC felavhjälpandet och den 13 april 2017 hävde NCC entreprenadkontraktet.Sidan senast uppdaterad: 2018-12-04

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/02 02:29:15