Handledarna i Ludvikadelen av Unga till arbete-projektet, Malin Sommarsjö och Annika Runvik.

Handledarna i Ludvikadelen av Unga till arbete-projektet, Malin Sommarsjö och Annika Runvik.

Lyckat projekt för unga leder till arbete och studier

Projektet Unga till arbete har sedan sju år tillbaka bidragit till att många har kommit i gång med studier respektive arbete.
– Det känns bra att många som tidigare stod som arbetssökande nu har egen försörjning eller studerar, säger Annika Runvik, handledare i projektet som är en del av AME (Arbetsmarknadsenheten).

Logotyp för Unga till arbete

Hon arbetar tillsammans med kollegan Malin Sommarsjö på AME inom Ludvika kommun och deras målgrupp i projektet är unga, 15-24 år, som oftast varken arbetar eller studerar.

Ibland handlar det om brist på arbetslivserfarenhet, skoltrötthet, ”fel” programval till gymnasiet – vilket medför avhopp eller dåliga betyg, blygsel, brist på kontaktnät eller helt enkelt att inte hitta jobben. Ibland handlar det även om ångest, depression eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

"Individuellt anpassat stöd"

– Det vi jobbar med är ett individuellt anpassat stöd, allt ifrån att få hjälp med myndighetskontakter till att skriva cv och personligt brev och att komma ut i praktik för att prova arbetslivet. Även den personliga hälsan är ett viktigt spår för att kunna komma ut i arbetslivet, säger Malin Sommarsjö.

Annika Runvik fyller i:
– Att hjälpa ungdomarna att hitta motivationen hör till det viktigaste vi jobbar med.

Malin Sommarsjö tillägger:

– Och att jobba med de egna resurserna för att komma framåt. Vi vet att de unga har stora resurser, det gäller bara att locka fram dem.

Resultaten låter inte vänta på sig.

– Det som är mest stimulerande för oss som handledare är att se dessa fantastiska ungdomar utvecklas när de får rätt förutsättningar.

Fin statistik

Att det fungerar bra syns tydligt i den statistik som huvudmannen Region Dalarna nyligen har presenterat.

För Ludvika kommun var det i första projektvändan, 2010-2014, 177 personer som deltog och 170 som fullföljde. Av dem var det 38 procent som kom ut i arbete och 22 procent som gick vidare till studier.

– Projektet som helhet blev så pass framgångsrikt att ESF (Europeiska socialfonden) valde att satsa på en ny projektvända under perioden juni 2015 till slutet av 2017, berättar Annika Runvik.

Alla kommuner i Dalarna är med och det går överlag bra.

Ludvika är sannerligen inget undantag. Från juni 2015 till och med december 2016 deltog 38 personer i kommunens Unga till arbete-satsning, varav 39 procent har kommit ut i arbete och 23 procent i studier.

62 procent i arbete/studier

– Målet var att 60 procent skulle nå arbete eller studier och vi har alltså kommit upp i 62. Det är vi förstås glada över, inte minst för kursdeltagarnas skull, säger Malin Sommarsjö.

För Dalarna som helhet var andelen i arbete/studier 60 procent.

Att man i Ludvika lyckats lite bättre än länssnittet och dessutom lite bättre än förra projektsvängen är man förstås tillfreds med.

Gott samarbete

Nära samarbete med Ludvika församling, arbetsintegrerande sociala företag och olika kommunala förvaltningar har starkt bidragit till det lyckade resultatet.

– Det är så viktigt att ungdomarna därigenom får praktikplatser och på det sättet får kontakt med arbetslivet.

Unga till arbete-affisch.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 27/04 18:52:14