Infartsskylt till Ludvika

Minskad sjukfrånvaro för kommunens anställda

2016 innebar ett steg i rätt riktning avseende att sjukfrånvaron har blivit lägre för kommunens anställda.
Även i jämförelse med andra kommuner går nu Ludvika mot strömmen, eftersom sjukfrånvaron sett över landet som helhet visserligen har bromsats men fortfarande går upp.

Sant är att Ludvikas sjuktal fortfarande är högre än rikssnittet, 8,6 procent jämfört med 7,2. Men efter tidigare bottenplaceringar har nu Ludvika lyckats passera tolv kommuner i statistiken. 17 av landets 290 kommuner har heller inte redovisat sin sjukfrånvaro.

– Jag är jätteglad över att det går åt rätt håll. Att våra medarbetare mår bra och är friska är oerhört viktigt för oss, säger Ludvika kommuns personalchef Anna-Karin Mässing.

Trendbrott

Under en följd av år har det höga sjuktalet varit ett problem för Ludvika kommun. Men under fjolåret kom alltså ett trendbrott och på helår blev sjukfrånvaron sett till samtliga anställda 0,6 procentenheter lägre jämfört med 2015 – 8,6 mot 9,2.

– Och vi har nu även siffror klara för att jämföra januari 2017 med motsvarande månad tidigare år. Där ser vi att trenden fortsätter. Januari förra året var sjuktalet 10,3 – i år hade vi kommit ner till 8,9 procents sjukfrånvaro i januari, som alltid är en månad med många sjuka i influensa och liknande.

Anna-Karin Mässing fortsätter:

– Det verkar som att det arbete vi har dragit i gång, ”Friska medarbetare”, har varit en bidragande orsak till att vi har minskad sjukfrånvaro.

Ser signalerna

Mässing trycker lite extra på att den mer tydliggjorda rehabiliteringsprocessen har gjort cheferna mer säkra i sitt arbete med att fånga upp signaler på att medarbetare, av olika anledningar, kan vara på väg mot sjukskrivning.

– Det känns skönt att vi härigenom kan bidra till att minska mänskligt lidande.

Nu fortsätter arbetet med att ytterligare förbättra personalens välmående, vilket också är en del av kommunens målarbete.

– Målet är att sjuktalet ska vara 5,5 procent. Dit är det ju ännu en bit kvar, men vi är på god väg.

Främst handlar det om att få ner långtidsfrånvaron.

Återgång till arbete är alltid målet

– Det är ju där rehabiliteringsprocessen är så oroligt viktig, att vi följer alla stegen i samarbete med Försäkringskassan. Vi får helt enkelt inte glömma bort medarbetare som har varit sjukskrivna en lång period, utan ska hålla en kontinuerlig kontakt och jobba med målet att nå en återgång till arbete i någon form.

Anna-Karin Mässing konstaterar att det även till viss del går att arbeta med korttidsfrånvaron.

– Där handlar det bland annat om att vi är uppmärksamma på varje medarbetare och försöker se signaler som senare skulle kunna leda till längre sjukfrånvaro.

Mässing avslutar:

– Som en sammanfattning handlar hela det här arbetet om att vi chefer ska ha ett nära och tydligt ledarskap gentemot våra medarbetare.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 27/04 18:51:12