Ungefär så här, som på Björkås i Grängesberg, blir de nya lekparkerna att se ut.

Ungefär så här, som på Björkås i Grängesberg, blir de nya lekparkerna att se ut.

När snön försvunnit inleds bygge av nya lekparker i Saxdalen och Sunnansjö

Kommunens satsning på upprustning av lekparker fortsätter. Under 2018 är planeringen att få klart två nya sådana, i Saxdalen respektive i Sunnansjö.

– Ja, start för arbetet är planerad till april och sedan är det tänkt att vara klart i september, säger Dick Smedberg, enhetschef på kommunens gata- och parkavdelning.

Möjligen kan den myckna snön skjuta lite på planeringen, liksom på den vårliga uppsättningen av gungor i de olika lekparkerna.

– Gungor sätts normalt upp i april-maj, så fort tjälen gått ur marken. I de fall där inga gungor sätts upp beror det på att gungställningen har dömts ut vid besiktning.

Stadsparken nästa

Klart står att den omfattande satsningen på att göra om lekplatserna till nya moderna lekparker, alla med minst en tillgänglighetsanpassad lekaktivitet, har blivit lite försenad. Detta beror på att vissa omprioriteringar har fått göras efter att bygget i Kasttjärnsparken visade sig bli mer omfattande än planerat, till följd av besvärliga markförhållanden.

Nästa steg, alltså under 2019, planeras bli att rusta Ludvika stadsparks stora lekpark som i nuläget har säkerhetsbrister.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 24/04 12:23:53