NCC saknar rätt att häva entreprenaden av vattenledningen

Ludvika kommun har nu i en skrivelse meddelat NCC att NCC saknar rätt att häva parternas entreprenadkontrakt.

Entreprenaden av vattenledningen mellan Östansbo och Grängesberg får inte hindras av att kontraktsparterna råkar i en rättslig tvist. Detta regleras i bestämmelserna för denna byggnadsentreprenad; AB 04.

Avtalsbrott

Ludvika kommun anser att NCC om NCC fullföljer den aviserade hävningen, gör sig skyldigt till avtalsbrott. Detta medför i så fall att förseningsvitet fortsätter att löpa till dess att en annan entreprenör har slutfört entreprenaden fram till godkänd slutbesiktning och att NCC får svara för alla kostnader som drabbar kommunen för att färdigställa ledningen.

Omkring 3 kilometer ledning har färdigställts och provtryckts. Den totala sträckningen är 13 kilometer. Vattenledningen skulle ha tagits i drift 1 januari 2014.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 28/06 12:41:28