På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Nytt från samhällsbyggnadsnämnden

På samhällsbyggnadsnämndens möte under onsdagseftermiddagen fattades ett antal beslut.

Här följer några av dem:

  • Riktlinjer antogs avseende inne- och utemiljön för förskolorna i kommunen.
  • Bifall gavs till Miljöpartiets motion om mer motion och rörelse i skolan.
  • Granskningsutlåtande godkändes och ändring av detaljplan antogs avseende kvarteret Orren i Ludvika (Folkets hus-parkeringen).
  • Inlösen av fastigheten Björktorp 6:1 i Grängesberg för 520 000 kronor godkändes.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/02 02:17:32