Äldrevård.

Positiva besked inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde på onsdagen blev till stor del en genomlysning av förra årets verksamhet – och då med flera positiva inslag.

Bland annat kunde det konstateras att det ekonomiska bokslutet för 2016 visar att vård- och omsorgsförvaltningen redovisade ett överskott på 4,05 miljoner kronor.

Vidare att äldreomsorgen fick ett mycket bra betyg i Statistiska Centralbyråns brukarundersökning och att det går åt rätt håll avseende sjukfrånvaron bland förvaltningens anställda, med lägre frånvaro jämfört med året innan under samtliga månader från februari till december.

Rekrytering – en utmaning

– Roligt att vi har mycket att glädjas åt. Att det är så kan vi tacka vår duktiga personal för. Nu gäller det att ha fortsatt positiv inställning och jobba vidare med att exempelvis klara den svårlösta rekryteringen på ett så bra sätt som möjligt, säger förvaltningschef Margareta Karlsson.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 27/04 18:48:59