Rapport om äldreomsorgen visar både plus- och minusfaktorer

I dag presenterar Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rapporten Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre.

Det är sjunde gången som undersökningen har genomförts och Ludvika kommun hamnar återigen i något av ett mittskikt i jämförelse med övriga kommuner.

– När vi jämför fjolårets undersökning med årets ser vi att vi har fått lite sämre resultat angående särskilda boenden men i stället lite bättre avseende hemtjänsten. Så totalt är det som helhet en ganska oförändrad bild av vår verksamhet, säger Cathrine Flodström Backlund, verksamhetsutvecklare på vård- och omsorgsförvaltningen i Ludvika kommun.

Förtroende för personalen

På den positiva sidan går det att nämna att de äldre, både inom hemtjänsten och på särskilda boenden, uppger att de känner stort förtroende för personalen.

– Det är roligt att vår personal uppskattas av de äldre. Vi vet att personalen gör ett bra jobb, men det är kul när vi på det här sättet får ett kvitto på det.

Förbättringspotential

Men det finns även minus för kommunen i undersökningen.

– Ja, vi ser att vi behöver jobba med att bli bättre på att informera om tillfälliga förändringar och vart de boende ska vända sig med åsikter.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 30/05 11:23:48