På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Planområdet består av två delar i Ludvika centrum

Samråd om ny detaljplan för centrum

På tisdag den 11 december är det samrådsmöte om en ny detaljplan som ska göra det möjligt att bygga fler bostäder och ha annan verksamhet i Ludvika centrum.

Detaljplanen omfattar kvarteret Svanen, del av kvarteret Pluto och del av Ludvika 6:1. Området är fördelat på två kvarter, se kartbilden här intill.

Samrådsmöte hålls i sammanträdesrummet Stora Orren på våning 7 i Ludvika Folkets hus. Planhandlingarna finns via länken nedan. Inbjudna är bland annat sakägare och fastighetsägare.

Skriftliga synpunkter

Ytterligare syften med planen är att ge skydd till byggnadsverk med högt kulturhistoriskt värde och att möjliggöra parkeringsanläggningar på kvartersmark.

Samrådet pågår till och med den 2 januari 2019, då skriftliga synpunkter senast ska lämnas till Ludvika kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 771 82 Ludvika.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-04

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/02 02:18:24