Senaste Lupp-undersökningen är klar

Lupp-undersökningen är ett viktigt redskap när kommunen följer upp sina uppsatta mål. Nu har 2016 års undersökning sammanställts.

Enkäten genomförs för tolfte året i rad i Ludvika kommun. Den går ut till högstadiets årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2.

Mål mäts med Lupp

De kommunövergripande verksamhetsmålen som mäts med hjälp av Lupp är:

  • En av landets bästa skolkommuner
  • En bra kommun att växa upp i
  • En tillväxtkommun
  • En bra kommun att leva i
  • En miljövänlig kommun

Förändringarna jämfört med tidigare år skiljer sig åt mellan högstadiet och gymnasiet, liksom mellan flickor och pojkar. Några generella tendenser framskymtar dock.

Gillar lärarna

Fler tycker ganska bra eller mycket bra om sina lärare och tillgången till datorer. För närmare nio av tio elever gäller detsamma om undervisningen.

En ökad andel anger dock att det förekommer mobbning, sexuella trakasserier och våld i skolan. Högst är andelen i högstadiet, där exempelvis fyra av tio elever svarat att det stämmer till stor del eller helt att våld förekommer i skolan.

23 procent har hotats

6 procent av högstadieeleverna anger att de utsatts för misshandel och 23 procent att de blivit hotade någon gång de senaste sex månaderna.

Även om siffrorna har sjunkit något, svarar fortfarande 75 procent i högstadiet och 71 procent i gymnasiet att de mår mycket eller ganska bra. Den största enskilda typen av upplevda besvär utgörs av stress.

Vad gäller frågorna som rör politik och samhälle är det ganska få eller otydliga skillnader mellan undersökningen 2015 och 2016. Detsamma gäller fritiden, där en något högre andel av eleverna tycker att det saknas fritidsaktiviteter där de bor.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 28/06 12:43:28