På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Social- och utbildningsnämnden har fortsatt fokus på barnomsorgskön

Social- och utbildningsnämnden avhandlade vid onsdagens möte flera punkter som handlar om att möta behovet av förskoleplatser.

Nämnden beslutar att göra en omprioritering av investeringsmedel. Eftersom ett uteklassrum byggdes vid Blötbergets skola redan i fjol, kan 350 000 kronor i stället användas till generella investeringsbehov inom förvaltningen.

Ritningsförslag

Barnomsorgskön fortsätter att växa. En tillfällig avdelning planeras att öppna i nya förskolan Skogsgläntan i mitten av april. Det finns ett första ritningsförslag för några avdelningar i före detta dagcenter på Ludvika gård.

En platsbyggd ny förskola i Gonäs är under projektering.

Nya riktlinjer

Som ett led i utbyggnaden av förskolor har förvaltningen tagit fram ”Riktlinjer för ute- och innemiljön gällande förskolor i Ludvika kommun”. De ska användas som stöd och så att förskolornas behov av lokaler tillgodoses pedagogiskt, resurseffektivt och enligt gällande lagstiftning.

Social- och utbildningsnämnden antar riktlinjerna.

Yttrande om skola

Skolinspektionen har bett Ludvika kommun om ett yttrande i och med Olympica AB:s ansökan om att starta skola i Håksberg. Social- och utbildningsnämnden fastställer kommunens yttrande. Det säger i korthet att etableringen inte väntas medföra några påtagliga ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska negativa följder.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-11

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 24/05 07:46:48