På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Social- och utbildningsnämndens senaste sammanträde

Här är ett urval av vad som beslutades på dagens sammanträde inom social- och utbildningsnämnden.

Nämnden får regelbundet redovisningar av det ekonomiska läget. De är uppdelade i områdena utbildning och social välfärd.

Prognosen för område utbildning pekar på tio miljoner kronor över budget och för social välfärd 44,5 miljoner kronor under budget.

I nämndhandlingarna (se länk nedan) finns prognosen nedbruten på mindre områden.

Rapport om budgeten

Nämnden fick också en tredje återrapport om de åtgärder som görs för budget i balans. Åtgärderna har den här gången resulterat i uteblivna kostnader eller besparingar motsvarande 1,47 miljoner kronor. Totalt för de tre rapporteringstillfällena uppgår summan till 4,532 miljoner kronor.

Individ- och familjeomsorgens sommarprogram för ungdomar har varit lyckat. Det berättar en rapport. Syftet har varit att ge ungdomarna en strukturerad vardag, social träning och en inblick i arbetslivet. 16 ungdomar deltog och 13 fullföljde.

Årets antal deltagare var färre än tidigare då många ungdomar som annars hade varit aktuella hade fått eget sommarjobb.

Arbete med förskoleplatser

Under 2019 finns ett behov av 176 nya förskoleplatser i Ludvika tätort inklusive de närmaste byarna. 90 nya platser tillkommer under hösten 2019 på Gonäs, Skogsgläntans och Bärets förskolor.

Trots detta räcker alltså inte platserna under den närmaste tidsperioden. Förvaltningen arbetar med att skapa ytterligare 90 platser. I före detta Seco Tools lokal har planerats för ytterligare platser men bygglov är ännu inte beviljat.

Motion om rörelse

Åsa Wikberg (MP) har lämnat in en motion med önskemålet om mer idrott och rörelse i skolan. Nämnden anser att det som föreslås redan är utfört, eller håller på att utföras.

Ta gärna del av handlingarna till detta nämndsammanträde via länken nedan.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-07

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 22/01 03:46:36