På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Stämningsansökan inlämnas mot NCC

Ludvika kommuns primära mål har hela tiden varit att vattenledningen ska bli färdig. Det har inte skett. Nu tvingas kommunen vidta rättsliga åtgärder mot NCC. Ludvika kommun yrkar att Falu tingsrätt förpliktar NCC att betala drygt 280 miljoner kronor till kommunen.

Under onsdagen den 5 december lämnade Ludvika kommun via sitt juridiska ombud in en stämningsansökan mot NCC Sverige.

Ludvika kommuns yrkande om drygt 280 miljoner kronor omfattar bland annat den summa det beräknas kosta kommunen att avhjälpa felen i entreprenaden och slutföra den av NCC avbrutna läggningen, samt förseningsviten.

Parterna ingick detta entreprenadkontrakt den 26 juni 2012, där NCC åtog sig att bygga en ny vattenledning mellan Ludvika och Grängesberg.

Kontraktssumman uppgår till drygt 55 miljoner kronor. Ludvika kommun har till dagens datum efter godkända tillkommande kostnader betalat drygt 70 miljoner kronor.

Bakgrund

Vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg ska förse Spendrups bryggeri med vatten och fungera som reservvattenledning för Grängesbergs samhälle.

Arbetena inleddes i september 2012. De skulle ha varit färdigställda under senhösten 2013 – alltså för mer än fem år sedan. Vattenledningen skulle ha tagits i drift den 1 januari 2014.

NCC utförde provtryckningar under vintern 2013-2014. Dessa visade att ledningen inte var tät. Vid slutbesiktningen 2014 konstaterades 130 utförandefel.

Våren 2016 började NCC på eget initiativ felavhjälpande, genom att lägga en ny ledning i samma material. Omkring 3,6 kilometer har lagts på ett korrekt sätt, enligt anvisningarna. Den sträckan har prov­tryckts med godkänt resultat.

I slutet av 2016 upptäckte NCC återigen läckage på andra delar av ledningen.

Vid årsskiftet avbröt NCC felavhjälpandet och den 13 april 2017 hävde NCC ensidigt entreprenadkontraktet. Ludvika anser att NCC saknar rätt att häva kontraktet.Sidan senast uppdaterad: 2018-12-05

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/02 03:32:07