Järnvägsöppning.

Tågtrafiken släpps på redan under torsdagen

Arbetet med uppröjning och återställning efter den svåra broolyckan i Ludvika har gått så bra att Trafikverket nu meddelar att tågtrafiken kan släppas på redan i dag, torsdag.

Ersättningstrafik med buss kan nog ändå inledningsvis bli aktuell i hög grad gällande persontrafiken.

Den här informationen la Trafikverket ut på sin hemsida klockan 10.20 i dag, torsdag:

"Arbetet med återställning av järnvägen, efter olyckan i Ludvika, har gått snabbare än förväntat och redan på torsdag förmiddag, den 27 juli, kan tågoperatörerna komma igång med trafiken.

Kontakta din operatör för frågor om din tågresa till Ludvika.

Arbetet med återställning har pågått både dag och natt. Det var framför allt sidospåret hade tagit mest skada och där har räl bytts ut. Huvudspåret hade mindre skador, såsom skador på slipers, vilket har åtgärdas nu.

Bakgrund

Formställningen rasade torsdagen den 13 juli. Enligt Landstinget Dalarna skadades sex personer allvarligt. Samtliga är anställda hos underentreprenörer till Skanska. Det handlar om kross- och klämskador och trauma, men ingen har skador som är livshotande.

Polisen och Arbetsmiljöverket har påbörjat en utredning för att ta reda på vad som orsakade olyckan. Såväl Trafikverket som entreprenören Skanska kommer också att göra egna utredningar.

Vid olyckan pågick gjutning av brospannet till en ny vägbro över järnvägen. Ställningen som bar gjutformen kollapsade. Bron ligger vid den norra utfarten från Ludvika bangård och raset blockerade spåren ut på Bergslagsbanan.

Bygget av den nya Kajbron finansieras av Ludvika kommun. Trafikverket ansvarar för projektet och Skanska är entreprenör. Bygget påbörjades i januari 2017. Den nya bron ska göra det enklare för gående, cyklister och bilister att nå sjön Väsmans strand."

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/09 05:34:26